Techniques

Programme technique des grades (Syllabus Official IKO)

Signification des 38 kata Kyokushinkai

Terminologie Karate Kyokushinkai

Dojo Kun Switzerland  

1200px Kyokushinkai.svg 1